Σχεδιασμός - Πρώτη υλοποίηση σε Matchware Mediator
Υλοποίηση για Windows, Mac OSX, Linux, HTML5 και Android
Επιστημονική επίβλεψη σχεδιασμού λογισμικού
Επιστημονική καθοδήγηση και επίβλεψη

Κατέβασμα

Κατεβάστε το λογισμικό σε διάφορες εκδόσεις.
Αποσυμπιέστε το αρχείο zip και εκτελέστε το αρχείο felsid.exe.
Οδηγίες εγκατάστασης θα αναρτηθούν σύντομα.
Αποσυμπιέστε το αρχείο linux32.zip και εκτελέστε το αρχείο felsid.
Αποσυμπιέστε το αρχείο linux64.zip και εκτελέστε το αρχείο felsid.
Αποσυμπιέστε το αρχείο zip και ανοίξτε το index.html στον browser σας.
Σύντομα θα υπάρχει και έκδοση για συσκευές με λειτουργικό σύστημα android.

Το λογισμικό online